Naturpasset

  • 21 jul 2019

Vill du lära dig mer om din hembygd, komma ut och motionera i skog, tätort eller landsbygd? - köp något av Ryda SKs Naturpass!!

Vill du lära dig mer om din hembygd, komma ut och motionera i skog, tätort eller landsbygd? - köp något av Ryda SKs Naturpass!!
 

Sommaren 2019 erbjuder Ryda SK tre olika naturpass:

  • Cykelpass som sträcker sig från Vara och västerut mot Tumleberg, Hyringa och Levene. Med cykel letar du upp kontrollpunkterna och där finner du svaret på frågorna som bifogas.
  • Natur- och Kulturpass i Vara
    Här letar du upp kontrollpunkterna, vid kulturellt intressanta platser i Varas tätort. Jämför kontrollpunkten du är på, med rätt foto. I år firar dessutom Vara 125 år som köping!
  • Naturpass i skogen i Kocklanna.
    Här letar du upp kontrollpunkterna, på kontrollen finns en bokstav som du fyller i på ditt kontrollkort. Promenera eller spring vilket som passar dig bäst!

En karta kostar 70 kr och finns att köpa på Sporttorget i Vara.

Upplysningar: Maria Ahlberg, tel: 0733 58 90 77 
eller mail: 
ryda.sk@telia.com