Regler kring startbidrag

Startbidragsregler för Ryda SK

Antagna av årsmötet mars 2013.

 

Omfattning

Dessa startbidragsregler omfattar alla medlemmar i Ryda SK som genomför tävlingar för Ryda SK.

 

Ersättning till ungdomar

För ungdomar (20 år och yngre) betalar klubben startavgiften. 

Startavgiften ersätts dock med högst 200:-

Värdetävlingar (tex juniorcup, elitklass, SM och liknande) betalar klubben hela avgiften.

 

Ersättning till vuxen

Ryda SK betalar samtliga startavgifter. Har du vid årets slut sprungit fyra tävlingar eller fler betalar du en tävlingsavgift på 500:-.

Startavgiften ersätts dock med högst 200:- 

 

Efteranmälan

Efteranmälningsavgift betalas av deltagaren själv.

 

Ej start

Anmäld som inte startar betalar hela avgiften själv.

 

Flerdagarstävlingar

Flerdagarstävlingar, tävlingar i klassikern eller maraton betalas av deltagaren själv.

 

Stafetter och budkavlar

För stafetter betalar klubben hela anmälningsavgiften.

Vid tex en större gemensam satsning mot en "stor" stafett som 25-manna betalar klubben buss eller reseersättning vid bilresa.

 

SM

Klubben betalar startavgiften.

 

Landslag

Landslagsuppdrag kan ge stependie

 

Kretsträningar

Klubben betalar startavgiften.

 

Lägeravgifter ungdomar.

1/3 av årets totala lägeravgifter står ungdomen själv för.

 

Boendeersättning

Att tänka på vid tävlingsresor och läger vid val av boende: Det är "billigast" som gäller vid val. Kolla upp med andra klubbar för möjlig samåkning och delat boende.