Tips- och bingopromenad söndag 3/4

  • 6 apr 2016

Denna söndag deltog 79 personer i Tips- och bingopromenaden i Rydaskogen. Anita Karlsson vann tipsfrågorna. I dragningen bland startkorten på tipset drogs Roland Ahlstedt och Annie Nejdvik.

Rätt rad: 1X2 111 211 2XX

Rätt svar: Smågan, 2010, Jeppsson Wall, Damaskus, Bröd, Bamsen, 1980, Manchester City, Blåmes, Per Elofsson, FN:s generalsekreterare, 4,5 km

Rätt svar på skiljefrågan var 548 gram.