Hoppa till sidans innehåll

Deltagarlista


Nr
lapp
Efternamn Förnamn Företag /Förening/
Ort/ Skola
Avdelning
1 reserverad
Vara Kommun
2 reserverad
Vara Kommun
3 Marie Pehrsson Vara Kommun Alléskolan
4 Henrik Svensson Vara Kommun Lagmansgymnasiet
5 Anna-Carin Nerell Vara Kommun AME
6 Ulrika Svensson Vara Kommun Arentorps skola
7 Lisa Ekberg Vara Kommun Alléskolan
8 Anneli Fredriksson Vara Kommun Alléskolan
9 Irén Johansson Vara Kommun Tråvads Förskola
10 Birgitta Bjelkholm Vara Kommun Tråvads Förskola
11 Malin Kjellner Vara Kommun Tråvads Förskola
12 Mona Svensson Vara Kommun Tråvads Förskola
13 Ulrika Folkevall Vara Kommun Tråvads Förskola
14 Håkan Nytomt Vara Kommun Ekonomiavdelningen
15 Kalle Stenborg Vara Kommun Ekonomiavdelningen
16 Camilla Verngren Vara Kommun Ekonomiavdelningen
17 Agneta Karlberg Vara Kommun Arentorps skola
18 Ted Isaksson Vara Kommun Tillväxt- och utvecklings avd.
19 Ulrika Brunn Vara Kommun Tillväxt- och utvecklings avd.
20 Hanna Johansson Vara Kommun Tillväxt- och utvecklings avd.
21 Niklas Åkesson Vara Kommun Lagmansgymnasiet
22 Nathalie Winqvist Vara Kommun Tillväxt- och utvecklings avd.
23 Anna-Carin Holm Vara Kommun Lagmansgymnasiet
24 Rose-Marie Lindkvist Vara Kommun Södergård
25 Ann-Christin Andersson Vara Kommun Stenkilsgården
26 Else Andersson Vara Kommun Stenkilsgården
27 Liselotte Gustavsson Vara Kommun Stenkilsgården
28 Monica Johansson Vara Kommun Stenkilsgården
29 Madelene Larsson Vara Kommun Stenkilsgården
30 Monika Nilsson Vara Kommun Stenkilsgården
31 Gullvi Pedersen Vara Kommun Stenkilsgården
32 Grazyna Lundgren Vara Kommun Stenkilsgården
33 Therese Friberg Vara Kommun Stenkilsgården
34 Tine Eriksson Persson Vara Kommun Stenkilsgården
35 Jeanette Karlemon Vara Kommun Stenkilsgården
36 Malin Nordlund Vara Kommun Stenkilsgården
37 Therese Andersson Vara Kommun Stenkilsgården
38 Junette Eriksson Vara Kommun Stenkilsgården
39 Martina Andersson Vara Kommun Stenkilsgården
40 Sven-Göran Persson Vara Kommun Personalförsörjningsenheten
41 Ulrika Karlsson Vara Kommun Laurentiusgatan
42 Irmelin Kjellén Vara Kommun IT-avdelningen
43 Christina Norlin Vara Kommun IT-avdelningen
44 Carina Edling Vara Kommun IT-avdelningen
45 Lise-Lotte Engelbrektsson Vara Kommun IT-avdelningen
46 Mia Försäng Vara Kommun IT-avdelningen
47 Helena Torsell Vara Kommun Tillväxt- och utvecklings avd.
48 Hillevi Axell Vara Kommun OF
49 Ingrid Lindblom-Karlman Vara Kommun Samhällsbyggnads
50 Birgitta Jonsson Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
51 Hanna Dalemo Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
52 Janie Eriksson Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
53 Maria Ederborn Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
54 Maria Nilsson Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
55 Michaela Lindbäck Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
56 Nathalie Örth Larsson Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
57 Peter Persson Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
58 Thomas Karlsson Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
59 Lina Persson Vara Kommun Allé/nästegårdsbadet
60 Jophan Gustafsson Vara Kommun Lagmansgymnasiet
61 Sannela Vestrin Vara Kommun Kultur vara
62 Jessica Söderlund Vara Kommun Kultur Vara
63 Daniel Olsson Vara Kommun Kultur Vara
64 Roger Vikström Vara Kommun IT-avdelningen
65 Stina Arvidsson Vara Kommun IT-avdelningen
66 Linda Engblad Vara Kommun Arentorps skola
67 Lennart Källén Vara Kommun IT-avdelningen
68 Linus Tengblad Vara Kommun IT-avdelningen
69 Andreas Palm Vara Kommun IT-avdelningen
70 Marie Persson Vara Kommun Torsgårdens förskola
71 Helena Lindqvist Vara Kommun Torsgårdens förskola
72 Maria Häggblom Vara Kommun Torsgårdens förskola
73 Maria Karlsson Vara Kommun Torsgårdens förskola
74 Karin Jalminger Vara Kommun Torsgårdens förskola
75 Marie-Louise Good-Larsson Vara Kommun Torsgårdens förskola
76 Josefine Berggren Vara Kommun Torsgårdens förskola
77 Mirja Lennerskog Vara Kommun Torsgårdens förskola
78 Sofia Eriksson Vara Kommun Torsgårdens förskola
79 Ida Esberg Vara Kommun Arentorps Förskola
80 Cecilia Hovling Vara Kommun Arentorps Förskola
81 Örjan Petersson Vara Kommun Levene skola
82 David Ivarsson Vara Kommun Biståndsenheten
83 Susanne Wulkan Vara Kommun SSK enheten
84 Britt Hermansson Vara Kommun SSK enheten
85 Marie Lindström Vara Kommun SSK enheten
86 Cecilia Torstensson Vara Kommun SSK enheten
87 Mariana Psag Vara Kommun SSK enheten
88

Vara Kommun
89 Lisa Mellgren Vara Kommun SSK enheten
90 Inger Källqvist Vara Kommun SSK enheten
91 Maria Wahlström Vara Kommun Levene hemtjänst
92 Gun Mouwitz Vara Kommun Levene Hemtjänst
93 Christel Persson Vara Kommun Stenkilsgården
94 Börje Norden Vara Kommun Boendestöd Social Psykiatrin
95 Gudrun Larsson Vara Kommun Boendestöd Social Psykiatrin
96

Vara Kommun
97 Anette Eriksson Vara Kommun Boendestöd Social Psykiatrin
98 Caroline Larsson Vara Kommun Boendestöd Social Psykiatrin
99 Anita Josefsson Vara Kommun Boendestöd Social Psykiatrin
100 Elisabeth Green Vara Kommun Boendestöd Social Psykiatrin
101 Eva Jonsson Vara Kommun Boendestöd Social Psykiatrin
102

Vara Kommun
103

Vara Kommun
104 Britt-Marie Johansson Vara Kommun Alléskolan
105 Roland Andersson Vara Kommun Samhällsbyggnadsförv.
106 Hans-Elof Brolin Vara Kommun Samhällsbyggnadsförv.
107 christina Freiholtz Vara Kommun hemtjänst levene
108 Ingela Nilsson Vara Kommun Enhetschef Vara Levene hemtjänst
109

Vara Kommun
110 Kerstin Larsson Vara Kommun Personalförsörjningsenheten
111 Ingela Svensson Vara Kommun Personalförsörjningsenheten
112 Irene Larsson Vara Kommun Vara Hemtjänst
113 Inger Johansson Vara Kommun Vara Hemtjänst
114 Catarina Bergqvist Vara Kommun Service och Matleverans gruppen
115 Anna Magnusson Vara Kommun Service och Matleverans gruppen
116 Agneta Käck Vara Kommun Service och Matleverans gruppen
117 Marita Mattsson Vara Kommun Personlig assistans OF
118 Solveig Thorstensson Vara Kommun Personlig assistans OF
119 Ulrika Andersson Vara Kommun Personlig assistans OF
120 Birgitta Ljungberg Vara Kommun Personlig assistans OF
121 Stephanie Hansén Vara Kommun Personlig assistans OF
122 Ann-Sofie Karlsson Vara Kommun Personlig assistans OF
123 Malin Handfast Vara Kommun OF 
124 Anders Englund Vara Kommun Särskolan
125 Emma Kjellner Vara Kommun Levene Hemtjänst
126 Anna Benholm Vara Kommun Student levene hemtjänst
127 Camilla Eriksson Vara Kommun Levene skola
128 Louce Johansson Vara Kommun KJT förskolor
129 Emma Sjölin Vara Kommun KJT förskolor
130 Malin J Ekholm Vara Kommun KJT förskolor
131 Kerstin Andersson Vara Kommun KJT förskolor
132 Gerd Andersson Vara Kommun KJT förskolor
133 Rose-Marie Garyd Vara Kommun Dagverksamheten
134 Pia Jonsson Vara Kommun Dagverksamheten
135 Gun Kvist Vara Kommun Dgverksamheten
136 Ann-Mari Johansson Vara Kommun Dagverksamheten
137 Sven Gustavsson Vara Kommun Kvänums Hemtjänst
138 Marie Nordkvist Vara Kommun Kvänums Hemtjänst
139 Ewa Andersson Vara Kommun Kvänums Hemtjänst
140 Maritha Carlsson Vara Kommun Laurentiusgatan
141 Birgitta Svensson Vara Kommun Laurentiusgatan
142 Camilla Enström Vara Kommun Laurentiusgatan
143 Frida Augustsson Vara Kommun Laurentiusgatan
144 Kamilla Karlsson Vara Kommun Götgatans ungdomsboende
145 Pia Bengtsson Vara Kommun Götgatans ungdomsboende
146 Tina Åberg Vara Kommun Götgatans ungdomsboende
147 Lina Åberg Vara Kommun Götgatans ungdomsboende
148 Carina Jansson Vara Kommun Dagverksamheten Bonden
149 Berit Hallersbo Vara Kommun HR-stab
150 Christina Malmberg Vara Kommun HR-stab
151 Elinor Axelsson Vara Kommun HR-stab
152 Gunnel Emanuelsson Vara Kommun HR-stab
153 Anna Jonsson Vara Kommun Vara Hemtjänst
154 Anneli Larsson Vara Kommun Bonden
155 Britt-Marie Harvigsson Vara Kommun
156 Evacaisa Arvidsson Vara Kommun
157

Vara Kommun
158 Roland Bengtsson Vara Kommun AME
159 Lill-Britt Karlsson Vara Kommun Tornumsgården
160 Susanne Andersson Vara Kommun Tornumsgården
161 Berit Nilsson Vara Kommun Tornumsgården
162 Camilla Andersson Vara Kommun Torsgårdens förskola
163 Anette Strand Vara Kommun Arentorps Förskola
164 Jenny Samuelsson Vara Kommun Arentorps Förskola
165 Hanna Svantesson Vara Kommun Västra skolan
166 Caroline Sällberg Vara Kommun Personalavdelningen
167 Ulrica Gleisner Vara Kommun Elevhälsan
168 Pernilla Gustafsson Vara Kommun IFO
169 Fredrik Karlsson Vara Kommun IFO
170 Irene Larsson Vara Kommun IFO
171 Anita Lidberg Vara Kommun IFO
172 Kristina Bengtsson Vara Kommun IFO
173 Åsa Johansson Vara Kommun Levene förskola
174 Hannah Nilsson Vara Kommun Levene förskola
175 Fredrica Malmberg Vara Kommun Levene förskola
176 Malin Gustafsson Vara Kommun Levene förskola
177 Christina Bergman Vara Kommun Lagmansgymnasiet 
178 Ulrika Olsson Vara Kommun OF Personlig assistans
179 Marina Jonsson Vara Kommun
180 Jörgen Svensson Vara Kommun Ekebacka gruppbostad
181 Ulrika Gardtman Vara Kommun AME
182 Marita Gustavsson Vara Kommun Nästegårdsskolan
183 Duang Khanpai Vara Kommun Nästegårdsskolan
184 Anna-Karin Westfeldt Vara Kommun Västra Parkskolan
185 Pia Ohlin Vara Kommun Västra Parkskolan
186 Anneli Arvidsson Vara Kommun Västra Parkskolan
187 Helene Niklasson Vara Kommun IFO
188 Maria Palm Vara Kommun Rondellen
189 Ingrid Larsson Vara Kommun Rondellen
190 Patrik Thorell Vara Kommun Rondellen
191 Sofia Nilsson-Holmstedt Vara Kommun Nattpatrullen
192 Kerstin Clarén Vara Kommun Nattpatrullen
193 Siv Jonsson Vara Kommun Bonden
194 Lena Axelsson Vara Kommun Vara Konserthus
195 Annbritt Kock Vara Kommun Vara Konserthus
196 Caroline Gustavsson Vara Kommun Vara Konserthus
197 Victoria Stamena Vara Kommun Vara Konserthus
198 Alexandra Knutsdottor Vara Kommun Vara Konserthus
199 Lisa Vilnersson Vara Kommun Lingonet
200 Tony Berntsson Vara Kommun Kompassen
201 Eva Kock Vara Kommun Kompassen
202 Petra Pantzar Vara Kommun Kompassen
203 Mikaela Holmberg Vara Kommun Kompassen
204 Kent Andersson Vara Kommun Kompassen
205 Jenny Svensson Vara Kommun Kompassen
206 Birgitta Ahlberg Vara Kommun Västra Parkskolan
207 Elisabeth Branell Ryda SK
208 Andreas Branell Ryda SK
209 Ove Branell Ryda SK
210 Hugo Andersson Ryda SK
211 Camilla Johansson

212 Tobias Ågren

213 Christel Landberg Vårdcentralen/vara
214 Elin Herngren

215 Magnus Karlsson

216 Simon Karlsson

217 Karl Wilenius Istrums SK
218 Marie Lundvall Vedum
219 Ulf Gustafsson Ryda SK
220 Patricia Atim

221 Maria Andersson

222 Retchel Mae Edang Bjelkholm

223 Camilla Hermanson

224 Therese Jansson Öhman

225 Madeleine Andreasson Västra skolan
226 Susanne Bender

227 Maria Hermansson

228 Birgitta Jonsson Ryda SK
229 Lotta Andersson Ryda SK
230 Ingela Larsson Arentorp
231 Mattias Larsson Arentorp
232 Kent Holm Trollhättan
233 Stig Esberg

234 Jan Ekman Ryda SK
235 Elin Bergman Alléskolan 8:1C
236 Lena Assmundsgård Fåglum IF
237 Axel Assmundsgård Fåglum IF
238 Frida Assmundsgård Fåglum IF
239 Annelie Gustafsson DigitalVara
240 Sebastian Kroon DigitalVara
241 Rickard Olofsson DigitalVara
242 Mikael Karlsson Vedum AIS
243 Camilla Lundmark Vara kommun Arentorps skola
244 Erik Svensson Vara
245 Lovisa Fremäng

246 Ulrika Lanner Alfredsson Ryda SK
247 Camilla Kåryd Larvs FK
248 Kirsi Johansson Larvs FK
249 Hampus Larsson Ryda SK
250 Gunvor Ericsson Primärvården, Vara
251 Johanna Karlsson Ryda SK
252 Thea Karlsson Ryda SK
253 Agnes Karlsson Ryda SK
254 Ingemar Friden

255 Birgitta Friden

256 Jan-Olof Johansson

257 Lisbeth Johansson

258 Tomas Svärdh SA Revision AB
259 Jerry Larsson Sparlösa Trädgårdstjänst
260 Lars Olandersson Ryda SK
261 Per-Olov Grönqvist Arentorp
262 Anette Grönqvist Vara kommun personal
263 Anette Eklund Olsson

264 Ida Olsson IK Gauthiod
265 Ludvig Olsson IK Gauthiod
266 Edvin Olsson IK Gauthiod
267 Lena Fahlgren Sparbanken Skaraborg Götene
268 Lena Johansson Sparbanken Skaraborg Götene
269 Ingemar Johnsson Sparbanken Skaraborg Götene
270 Elias Larsson Arentorps Skola
271 Lillie Sperr Arentorps Skola
272 Simon Hasselström Arentorps Skola
273 Ida Gustavsson Arentorps Skola
274 Vilhelm Esberg Arentorps Skola
275 Jenna Naess Arentorps Skola
276 Emma Käck Arentorps Skola
277 Eric Johansson Arentorps Skola
278 Adrian Johansson-Grönberg Arentorps Skola
279 Vera Engblad Arentorps Skola
280 Hilma Juhlin Arentorps Skola
281 Philip Wiberg Arentorps Skola
282 Olivia Kinnunen Arentorps Skola
283 Simon Esberg Arentorps Skola
284 Agnes Esberg Arentorps Skola
285 Anton Wennberg Arentorps Skola
286 Hanna Johansson Arentorps Skola
287 Cornelia Wennberg Arentorps Skola
288 Emelie Käck Arentorps Skola
289 Hugo Lundh Arentorps Skola
290 Axel Wiberg Arentorps Skola
291 Viktor Larsson Arentorps Skola
292 Oscar Johansson Arentorps Skola
293 Tova Gustavsson Arentorps Skola
294 Ebba  Ohlin
Gp-byns förskola, Vedum

sponsorer710 www.nlt.se http://www.sparbankenskaraborg.se/ http://www.varatraningscenter.se/ www.vara.se

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:29 Skribent: Marcus Branell

sisu_webb_banner_190x190_samverkan 

Postadress:
Ryda SK
Almesåsen
53496 Vara

Besöksadress:
Almesåsen
53496 Vara

Kontakt:
Tel: 051212180
E-post: This is a mailto link

Se all info